Home

Home

Klaar voor de toekomst? Verloopt participatie naar wens? De verandering met draagvlak van de stakeholders?

Het ontwikkelen en het verkrijgen van draagvlak voor veranderingen vraagt veel van alle betrokkenen. Innovatie…, flexibilisering of het verhogen van de interne mobiliteit eveneens. Hoe zich daarop te verhouden en oog te houden voor de diversiteit van perspectieven en in contact te blijven met het NU vraagt MOED!!!

 

Neem contact met mij op voor:

• Het ontwikkelen van een veranderaanpak, waarbij betekenis geven aan diversiteit en perspectieven in communicatie en handelen congruent is
• Het ondersteunen bij HR(D) vraagstukken die het verschil maken voor uw organisatie of afdeling, of voor de inrichting van processen en de toe te passen systemen
• Het realiseren van projecten gericht op het creëren van meer participatie voor medewerkers, cliënten of andere belanghebbenden

• Het vergroten van draagvlak door co-creatie met betrokken stakeholders
• Het bewust worden van patronen en motieven voor gedrag
• Het stimuleren van een attitude voor een volgende stap
• Een proces van drieslag leren aangaan op het niveau van principes en overtuigingen

 

 

Advies

Bedrijfsoptimalisatie, HR(D) sparring partner, advies en begeleiding van veranderingen,faciliteren teambuilding, zelfsturing en/of (persoonlijk) leiderschap.

 More →

Coaching

Opdrachtgevers in profit en non-profit sector en particulieren met een gerichte (leer)vraag. Een maatwerktraject bestaat meestal uit 10 tot 12 sessies, na de intake. De 3e sessie is een

More →

Training

Gespreksvaardigheden of het verhogen van de sociale weerbaarheid.

Specifiek voor leidinggevenden zijn trajecten voor het voeren van

More →