Coaching

Maatwerktrajecten

Opdrachtgevers in de profit en non-profit sector en particulieren met een gerichte (leer)vraag. Een maatwerktraject bestaat meestal uit 10 tot 12 sessies, na de intake. De 3e sessie is het zgn. klikmoment waarmee de contractering voor de resterende reeks en het fine tunen van de leerdoelen centraal staan. Tijdens deze eerste tussenevaluatie wordt stilgestaan bij:

  • Worden verwachtingen wederzijds beantwoord?
  • Is de ontwikkelvraag passend voor de werkvorm?
  • Is de leersetting voldoende gewaarborgd?

Gemiddeld 6 maanden na beëindiging van het traject neem ik contact met u op om te vernemen hoe het gaat en of er behoefte bestaat voor een follow up sessie plaats van 1,5 uur voor eventuele verdiepingsvragen. Optioneel is een uitbreiding van meerdere sessies mogelijk.

Losse sessies

Sessies van 1,5 uur. Deze worden meestal gebruikt door deelnemers met een ver ontwikkeld reflecterend vermogen die al deelnemen aan een intervisie- of supervisiegroep voor beroepsbeoefenaren maar graag daarnaast eens willen klanken over thema's of specifieke verdiepingsvragen.