Storyline

  Annemie Rours-Teunissen? Even voorstellen …….

In mijn praktijk als senior adviseur en manager in profit en non profit bedrijven ben ik veel organisatiedilemma’s  tegengekomen. Ik heb met heel verschillende teams gewerkt. Snel is voelbaar of het wel of niet ‘stroomt’. Dat maakt mij steeds nieuwsgierig. In de stroom staan, analyseren en copy 'the best practise’ vanuit andere situaties helpt niet. Immers elke situatie is uniek. Heeft een andere context en is drager van andere boven- en/of onderstromen. Nader beschouwd zijn er wellicht veel parallellen maar de verschillende context maakt dat de situatie toch een hele andere betekenis krijgt. Hoe met de gegeven feiten en omstandigheden in de gegeven context om te gaan, zich daarop te verhouden is voor mij de drive om op pad te gaan. Te ervaren wat ertoe doet en vooral wat er niet toe doet. Dat heeft mij schatten aan inzichten, ervaring en levenswijsheid gebracht die ik deel in een ontmoeting, of met degenen met wie ik samenwerk.

Maatschappelijk bevinden we ons aan de vooravond van een andere tijdgeest. Alles verandert. Burgers verliezen het vertrouwen in 'instanties'. Directies van menige organisatie worstelen met moeilijke of taaie (verander-)processen. Wat vroeger werkte lijkt niet meer te werken! Er is geen eenduidige aanpak beschikbaar dat de maakbaarheid van de toekomst in zich draagt. Die oplossing kan ik u niet bieden. Ik geloof daar niet in.

Wat ik heb ervaren is dat onzekerheid, de weg van het onbekende een verlammende, verstillende uitwerking heeft die de toekomst vertraagt. De start begint bij uzelf. Door op onderzoek uit te gaan wat verandering voor u betekent, hoe u zich verhoudt tot wat verandert is niet altijd even gemakkelijk. Het vergt moed en open kunnen waarnemen en luisteren. In het exploreren van nieuwe inzichten, het verkennen van nieuwe mogelijkheden ontstaan de 'goede' gesprekken waar een puzzel in elkaar valt, besef ontstaat. Dát is waarvoor ik me inzet vanuit een open hart, een open mind en een open will. De beweging – die in onszelf begint – brengt innerlijke (on-) rust en resultaat. Het biedt de mogellijkheid voor het ervaren van meer ruimte voor creativiteit en innovatie. En dat maakt een groot verschil.

Zie ook LinkedIn

 

  Wat heb ik u te bieden ? >>>