Training


• Sollicitatietraining, Gespreksvaardigheden of het verhogen van de sociale weerbaarheid.

• Specifiek voor leidinggevenden:

◦ maatwerktrajecten: bijv. het voeren van performance gesprekken, slecht nieuws gesprekken,  loopbaan-adviesgesprekken. Deze kunnen ook in company worden gegeven.

◦intervisie

•Specifiek voor HR medewerkers:

◦open inschrijving HR leergang. Opgebouwd uit 10 werkateliers waarin steeds een thema centraal staat. Theorie en praktijk van de deelnemers wordt hierin met elkaar gekoppeld. Het individuele leren wordt verbonden met het leren als groep/collectief. De verscheidenheid aan werkvormen faciliteert de leerstijl van de deelnemers. Een intake gesprek – waarin de leerdoelen en de voorkeur leerstijl centraal staan – is het startpunt voor de leergang.

◦intervisie / supervisie

 

•Specifiek voor adviseurs/beleidsmedewerkers: maatwerktrajecten gericht op het trainen van adviesvaardigheden met inbegrip van intervisie